Werkwijze

Heeft u geconstateerd dat er asbest aanwezig is in uw woning? Dan is het niet verstandig om dit lang te laten zitten. Asbest is namelijk schadelijk voor de gezondheid en dient dan ook zo snel mogelijk verwijderd te worden. Dit is al helemaal het geval wanneer asbesthoudende materialen kapot zijn. In dat geval loopt u meer risico op gezondheidsklachten. Het verwijderen van asbest is geen eenvoudige klus en moet met de grootst mogelijke precisie gebeuren. Maar hoe kunt u asbest eigenlijk verwijderen?

Zelf asbest verwijderen

Wanneer u slechts een kleine hoeveelheid asbest in uw woning heeft, mag u dit als particulier zelf verwijderen. Het oppervlak mag echter niet groter zijn dan 35 vierkante meter. Daarnaast moet u kunnen garanderen dat er geen asbestvezels vrij kunnen komen gedurende de werkzaamheden. Voordat je als particulier begint met het verwijderen van asbest, moet je altijd een melding maken bij de gemeente. Doe dit minimaal een week van tevoren. Na het verwijderen van het asbest vindt er altijd een eindcontrole plaats om te bepalen of het asbest ook daadwerkelijk verwijderd is.

Ga voorzichtig te werk

Indien u zelf asbest gaat verwijderen, moet u altijd voorzichtig te werk gaan. Zorg ervoor dat u beschermende kleding en een mondkapje draagt, zodat de asbestvezels niet op uw kleren of in uw lichaam kunnen komen. Daarnaast moet u proberen het asbest met zo min mogelijk schade te verwijderen. In dat geval is de kans op vrijkomende vezels namelijk een stuk kleiner en loopt uw gezondheid minder risico.

Schakel een professioneel bedrijf in

Heeft u te maken met meer dan 35 vierkante meter aan asbest? In dat geval is het verstandig om een professioneel bedrijf in te schakelen voor het verwijderen van asbest. De medewerkers van een gespecialiseerd bedrijf weten namelijk precies hoe zij te werk moeten gaan bij het verwijderen van asbest. Zij verwijderen het asbest met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waardoor de kans klein is dat u of mensen uit uw direct omgeving schade oplopen voor wat betreft de gezondheid.